Лабораторна робота №3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра.

 

Мета роботи:

Навчитися вимірювати опір провідника за допомогою амперметра й вольтметра, переконатися на досліді, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому і напруги на його кінцях.

Обладнання: джерело постійного струму, досліджуваний провідник, амперметр, вольтметр, реостат, вимикач, зєднувальні провідники.

Техніка безпеки:

Приступати до виконання роботи можна тільки з дозволу вчителя. Перед користуванням вимірювальними приладами вивчіть їх шкали і допустимі межі вимірювання. Не допускайте перевищення допустимих для відповідного приладу меж вимірювання. Всі з'єднання та перемикання проводять при вимкнутому джерелі. Складання електричного кола проводьте у такій послідовності: починаючи від вимикача, з’єднуйте всі елементи, через які протікатиме струм. Складене електричне коло можна вмикати лише з дозволу вчителя. Не дозволяється працювати з електроприладами у вологому одязі, братися за них вологими руками. Якщо під час роботи виявлено несправності, негайно вимкніть електроживлення і повідомте про це вчителя. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, розберіть електричне коло, приведіть в порядок робоче місце.

Теоретичні відомості

Електричний опір це властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму. Опір провідника не залежить від сили стуму чи напруги на кінцях провідника, а залежить від його геометричних розмірів (довжини та товщини) та речовини, з якої цей провідник виготовлений. Німецький вчений Георг Ом, досліджуючи залежність сили струму в провіднику від прикладеної напруги та опору провідника у 1927 році встановив, що сила струму на ділянці кола прямо пропорційна прикладеній напрузі на кінцях провідника і обернено пропорційна її опору

Знаючи напругу і силу струму на ділянці кола, можна обчислити електричний опір провідника за формулою


Виконання роботи.

1. Ознайомтеся з обладнанням для лабораторної роботи.

2. Визначте ціну поділки амперметра ­­­­­­­­­­­­­­­­____ 

та вольтметра _____

3. Накресліть схему електричного кола, що складається з джерела струму, вимикача, провідника, опір якого визначаємо, амперметра та вольтметра.

4. " Складіть електричне коло згідно накресленої схеми (Всі з'єднання та перемикання проводять при вимкнутому джерелі!). Перевірте надійність монтажу електричного кола і, з дозволу учителя, замкніть електричне коло за допомогою вимикача.

5. За допомогою амперметра виміряйте силу струму в колі. Результат вимірювання запишіть до таблиці.


№ досліду

Сила струму І, А

Напруга U, В

Опір спіралі R, Ом

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

6. Вольтметром, під'єднаним до кінців провідника з невідомим опором, виміряйте напругу і виміряне значення напруги запишіть до таблиці.


7. За формулою   обчисліть опір досліджуваного провідника, а результат обчислень запишіть до таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Змініть силу струму в колі за допомогою реостата. Виміряйте значення сили стуму в колі і напруги на тій ділянці кола за допомогою амперметра і вольтметра.

 
9. Обчисліть опір досліджуваного провідника за цими значеннями сили струму та напруги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Результати вимірювань і обчислень занесіть у таблицю.

11. Порівняйте обчислені значення опору провідника отриманих за результатами двох дослідів і зробіть висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Для кращої точності експерименту дії, що прописані у пунктах 8-10 повторіть ще раз та порівняйте із результатами попередніх двох експериментів. 

 

Зробіть висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Експериментальне завдання.

1. За результатами досліджень побудуйте графік залежності сили струму у провіднику від прикладеної напруги на його кінцях. За графіком визначте опір провідника при будь-якому проміжному значенні сили струму.

2. Виміряйте опір електричної лампочки для кишенькового ліхтарика, за допомогою амперметра, вольтметра і джерела струму.

Симуляція: Лабораторія електрики.Немає коментарів:

Дописати коментар

  Підготовка і виконання лабораторних робіт Підготовка до лабораторних робіт розпочинається на уроках фізики з  ґрунтовного  засвоєння теоре...